Bizi Takip Edin!

Oyunun Çocuk Gelişimine Etkisi Nelerdir?

Erken çocukluk yıllarında çocukların oyun oynamasının bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimleri üzerinde olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Oyunlar çocukların gelişimleri için gerekli ve önemlidir. Çocuklar oyun oynayarak çevrelerini güvenli bir şekilde keşfeder, öğrendikleri yeni davranışları oyun içerisinde deneme fırsatı elde ederek öğrenirler. Öğrendiklerini oyun içerisinde kullanarak uyum sağlama kapasitelerini artırırlar. Çocuklar oyun oynayarak gerçekleştirmesi zor olan görevlerde roller üstlenir ve kendilerini yaşama hazırlarlar.

İnsanlık tarihi kadar eski olan oyun, her çağda önemli bir gereksinim olarak görülmüş ve çağın geliştirdiği araçlarla oyun oynanmaya başlanmıştır. Her çağda oyun içerisindeki oyuncaklar bulunduğu çağın özelliklerinden etkilenmekte ve içinde yaşanılan kültür örneğini temsil etmektedir. Örneğin tarım kültüründe oynayan çocuklar hayvan figürlerinden oluşan oyuncaklarla oynamaktadır. Tarım toplumu kültüründen, sanayi, bilgi ve dijital kültüre doğru ilerledikçe toplumun yaşam içerisinde kullandıkları araçlardaki değişim ve çağın gelişim hızıyla birlikte çocuk oyunlarının alanı, oyun türü, oyuncak ve oyun amaçlarında önemli değişiklikler gözlemlenmektedir. Geleneksel oyunlarda oynanan oyuncakların yerini günümüzde dijital kültürün etkisiyle, dijital araçlar almaktadır.

 Oyun-Dikkat İlişkisi

Odaklanmış dikkat, gelen diğer uyaranları görmezden gelirken yalnızca bir bilgi kaynağına katılma kapasitesini ifade eder. Ayrıca, uzun bir süre boyunca yönlendirilmiş bir dikkat odağını sürdürme yeteneği olan sürekli dikkati de kapsar. Oyun oynamanın hem çocuklar hem de yetişkinler için odaklanma gerektiren bir yapısı vardır. İster geleneksel bir oyun olsun ister dijital oyun, kişiler dikkatlerini odaklama yoluyla oyunun kazananı haline gelir.

 Video Oyunlarının Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Video Oyunlarının Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri Nelerdir

Günümüzde video oyunları, dünya çapında en yaygın yaygın eğlence etkinliklerinden biri haline geldi. Dünyanın dört bir yanından çeşitli ülkelerde yapılan ankete dayalı araştırmalar, ortalama olarak nüfusun yüzde ellisinden fazlasının düzenli olarak video oyunları oynadığını buldu. Önceki çalışmalarda psikologlar tarafından “oyun oynamanın” etkileri üzerine yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu video oyunlarının olumsuz etkileri üzerine olmuştur: şiddet, bağımlılık ve depresyonla ilgili potansiyel zararlar ön plana çıkarılmıştır. Günümüzde ise bu oyunları oynamanın sadece olası olumsuz etkilerini değil aynı zamanda faydalarını da göz önünde bulunduran daha dengeli bir bakış açısı gelişmektedir. Video oyunları zaman içerisinde değişip gelişerek çocukların bilişsel, motivasyonel, duygusal ve sosyal gelişimlerine olumlu etkiler sağlar duruma gelmiştir.

Video oyunlarla ilgili olarak yapılan bir araştırmada, katılımcıların 1 saatlik oyun oynamadan önce ve sonrasında “görsel seçici dikkatleri” değerlendirilmiştir. Bulgular, 1 saat boyunca bir video oyunu oynadıktan sonra katılımcıların hem beyin aktivitelerinde hem de görsel seçici dikkat puanlarında ölçülebilir bir artış gösterdiğini ortaya koymuştur.

 

Referanslar:

  1. Granic, I et al. American psychologist, 2014;69(1):66.
  2. Jiwal S et al. Indian J Physiol Pharmacol, 2019;63(2):122-129.
  3. Gözüm A. İ. C., & Kandır, A. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020;(41):82-100.
  4. Qiu N et al. Frontiers in Human Neuroscience, 2018;12(47):1-11.
PAYLAŞ

NBL ÜRÜNLERİ